۱-متولدین دی ماه(سیاره فرمانروای کوچک)یکی از خصوصیات مهم این گروه این است که سرش به کار خودش است و هیچ اهمیتی به کار دیگران نمی دهد و هیچگاه دلسرد نشده و با پشتکار به کار خود ادامه داده وبه حرف دیگران هم اهمیتی نمی دهد ، به همین دلیل حس حسادت و رقابت در آنها وجود ندارد. این گروه  نرم وانعطافپذیر وخیلی آرام و خونسرد می باشند واین به دلیل وجود برج خرگوش در طالع آنها می باشد. خواندن ذهن افراد از دیگر خصوصیات این گروه می باشد که با این کار پی به خواسته های دل دیگران می برند. از دیگر خصوصیات این گروه ، سرسخت و لجوج بودن آنها می باشد که معمولاً سعی میکنند نظر خودشان را بر دیگران تحمیل کنند. ولی در این مورد خوش نیت بوده و قلبی پاک دارند. این گروه معمولاً خصوصیات و رفتار بچه گانه ای از خود نشان می دهند که معمولاً دیگران این حالت بچه گانه ی آنها را پذیرفته و به جای ایجاد مشکل و لجبازی با این گروه ، خود را با رفتار آنها وفق می دهند.

۲-روابط اجتماعی متولدین دی ماه : متولدین  این سیاره به شدت از دورویی متنفر بوده و اگر با کسی دچار مشکل شود ، از او فاصله می گیرد تا اینکه بخواهد از او بد گویی کند و از زندگی با خونسردی و بدون نگرانی لذت می برند. این متولدین معمولاً در روابط دوستی خود پایدار می باشند ، ولی اگر بخواهند رابطه ی دوستی محکم تری داشته باشند ، بهتر است دوستان خود را از میان افراد هم سن یا کوچکتر از خود برگزینند که این باعث موفقیت انها می شود . متولدین این سیاره در مقایسه با سیارات دیگر دوستی  خود پایدارتر می باشند.

۳- وضعیت شغلی متولدین دی ماه  : متولدین این گروه باید به طور کلی از مشاغلی که در رابطه با مواد غذایی می باشد ، دوری کنند . مانند : کار در رستوران و ساندویچی ، خواربارفروشی و غیره. متولدین این سیاره رابطه خوبی با باد و گیاهان سبز دارند و می توانند در کارهای که در ارتباط با این موارد  می باشد موفق شوند. بهتر است  از کارهایی چون هنرهای دستی که با دست انجام می شود دوری کنید چون شانس آور نیست . مانند : خیاطی، سفالگری، نقاشی، کنده کاری روی چوب، گل سازی و غیره.متولدین این ماه در کارهایی چون، ریاست شرکتهای فیلم سازی، داستان نویسی، کارگردانی، فیلم نامه نویسی، رمان نویسی و تهیه کنندگی خیلی موفق باشند. متولدین این ماه چون افرادی خوش رو می باشند از این رو در ارتباط با افراد موفق بوده بنابراین در مشاغلی چون منشی گری نیز موفق می شوند. با وجود ولخرج بودن ، این متولدین شانس خوبی دارند تا در امور مالی موفق باشند. به طور مثال : اگر در بورس سهام شرکت کنند حتماً برنده خواهند شد. همچنین در کارهایی چون بازاریابی، خبرنگاری ، فروشندگی  برای این گروه مناسب می باشد. 

+ نوشته شده در جمعه پانزدهم تیر ۱۳۸۶ساعت 16:16 توسط علی / لیلا |